top of page

Azomo

vid tillfällig spänningshuvudvärk

Baserad på den senaste pedagogiska forskning

Koppling till
styrdokumenten

Planeringsstöd
för läraren

Samsyn mellan utbildningsledare
och lärare

Integreringar med pedagogiska verktyg

Koll för utbildningsledaren

Information
i realtid

hmm_asian.jpg

AI-handledare
tillgänglig 24/7

Tydlighet för
de studerande

Löpande självbedömning och utvärdering

bottom of page