top of page

ONboarding zocom

Varmt välkommen till ZoComs onboardingsida! Här har vi samlat material som syftar till att hjälpa dig att skapa bra undervisning. Ni som är här inne och tittar har olika bakgrund och olika erfarenhet, men även om materialet är tänkt som ett grundpaket för nyanställda utan alltför stor pedagogisk erfarenhet, finns det troligtvis något för alla i varje film.

 

Tanken är att materialet skall ses i nummerordning. Parallellt med att du tittar på filmerna skapar du ditt material. Om du följer ordningen kommer du att märka att du kommer att få ett gediget upplägg på din kurs. Stäm gärna av varje steg i processen med antingen Måns Hansson, Johan Kivi, David Lundholm eller Alvaro Foresti, vi finns där för dig.

1. Introduktion

Denna film är tänkt som en introduktion till att arbeta hos oss som IT-lärare, i första hand i en YH-kontext. Filmen handlar om hur denna videokurs är uppbyggd samt hur vi tänker att du som nyanställd kan förhålla dig till den.

3. Kursplanen

Introduktion till det viktigaste dokumentet i relation till vårt uppdrag. Kursplanen dikterar vårt uppdrag och är i praktiken det vi har åtagit oss att göra. Denna film fokuserar på att förklara hur en kursplan fungerar samt hur man använder den för att planera sin kurs. Denna film är startpunkten för ditt praktiska arbete med att bygga din kurs.

5. Examinationer och betygsmatris

När du vet vilka betygskriterier som testas på respektive examination och också har koll på var examinationerna skall ligga, har du det du behöver för att skapa dina examinationer. I denna film får du handfasta tips på hur du kan skapa rättssäkra och tydliga examinationer som kommer att göra ditt jobb enklare. Det är viktigt att du gör detta steg innan du går över till att börja skapa ditt material, då det kommer att göra materialskapandet och genomförandet mycket enklare.

alvaro.jpg
2. Att undervisa på YH

Detta är en slags målbild för var vi vill hamna när du väl fått lite kött på benen. Tanken är inte att du ska kunna göra det som tas upp i filmen på en gång, utan den fungerar istället som en inspiration samt en måltavla för ditt framtida arbete.

4. Kursplaneringen

Denna film tar vid där den tredje slutade. Du har nu inventerat kursplanen och brutit ut vilka betygskriterier som hör till vilken eller vilka examinationer. Denna film hjälper dig att skapa den naturliga fortsättningen på detta, nämligen kursplaneringen. Kursplaneringen är i praktiken ett schema över kursen där du specar vad du går igenom, när du går igenom det och hur. I filmen får du se exempel på kursplaneringar, får inspiration hur du kan strukturera upp din kurs, samt konkreta tips på hur du kan bygga upp dina veckor.

6. Utbildningsdesign

Denna film handlar om hur du som lärare kan tänka när du börjar skissa på hur du ska designa ditt material. Om du hela tiden arbetar utifrån “före, under, efter” får du ett bättre helhetsperspektiv och kan tydligare se effekten av det du gör. I denna film får du tips på hur du kan tänka kring detta, hur du blandar in de studerande i undervisningen och mycket mer.

7. Att skapa materialet

När du har en tydlig struktur i din kurs (film 3-5) och dessutom börjat få kreativa tankar om hur du kan lägga upp ditt material (film 6), är det dags för att faktiskt börja skapa materialet såsom till exempel presentationer, övningar och liknande. I denna film går Måns igenom konkreta tips och exempel på hur du kan göra för att skapa material som leder till goda resultat.

bottom of page