top of page
iopinion_linkedIn_liten.png

En hälsosam personal ger ett välmående företag

Vet du hur din organisation mår?

Psykisk ohälsa orsakar en tredjedel av all långvarig sjukskrivning

Ny text Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat stadigt i Sverige. En stor ökning är fallen av psykisk ohälsa och stress som numer står för ca hälften av alla sjukskrivningar enligt Försäkringskassan. Genom att tidigt upptäcka de tendenser som kan gynna ut i en sjukskrivning så kan man vända trenden innan den har tagit fart! Läs mer om sjukskrivningar på Försäkringskassan.

Till skillnad från traditionella, preventiva hälsokontroller arbetar iOpinion inom det hälsofrämjande fältet med att fokus på att förändra vanor och beteende. Detta är det bästa sättet för att få en långsiktig förbättring av hälsan! iOpinion undersöker arbetsplatsen ur fyra perspektiv: fysisk hälsa, psykisk hälsa, ledarskap och arbetsplatsmiljö.

daniel2.jpg

Daniel Makropulos
Hälsopedagog och kostvetare

 

  • Tar pulsen på hela företaget

  • Enkelt att starta och administrera

  • Dela in undersökningen i roller, avdelningar eller regioner

  • Tydlig och översiktlig data 

iOpinion_iPhone-X_View_Mockup_1800_px.png
bottom of page